Centra plus

Centra Plus

  • Dodatkowa moc rozruchowa w porównianiu do standardowego akumulatora
  • Technologia Ca/Ca
  • Dłuższy okres przechowywania bez konieczności doładowywania i utraty parametrów
  • Centralne odgazowanie z zabezpieczeniem antyiskrowym dla poprawy bezpieczeństwa
  • Całgowicie bezobsługowy wg. normy EN
  • Użyteczny wskaźnik stanu naładowania